Bedelsiz sermaye artırımı nedir? Neden ve Nasıl yapılır?

Reklamlar


bedelsiz-sermaye-artirimi-nedir-neden-yapilir-nasil-yapilir

Bedelsiz sermaye artırımı nedir? Neden ve Nasıl yapılır?: Şirketlerin temettü, emisyon primi, yedekler, yeniden değerleme değer artışı, duran varlık satış karları ve iştirakler gibi kendi iç kaynaklarını kullanarak sermaye artırımı mukabilinde çıkarmış olduğu hisseleri, bedel almadan ortaklarına dağıtarak yaptığı sermaye artırımına bedelsiz sermaye artırımı veya hisse bölünmesi adı verilmektedir.

Bedelsiz sermaye artırımının avantajı var mıdır?

 • Şirketler bedelsiz sermaye artırımı ile ek bir finansman sağlamaz
 • Bu işlemle piyasa değerinde herhangi bir değişiklik olmaz
 • Dağıtmakta olduğu toplan nakit temettü miktarında bir etkilenme yaşanmaz
 • Enflasyon karşısında eriyen sermayesini günceller
 • İştirakler, emisyon primi ve duran varlık satış karları ile gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırımıyla vergi avantajı sağlayabilir.

Avantaj sadece vergi ile ilgiliyse neden bedelsiz sermaye artırımı yapılır?

Şirketlerin bedelsiz sermaye artırımı yapmalarının nedenleri olarak;

 • Piyasalarda işlem görmekte olan şirket hisselerinin dolaşımını arttırmak,
 • Küçük yatırımcıların ellerindeki hisse senedi miktarlarını arttırmak amacıyla bedelsiz sermaye artırımı yapan şirketin hisselerinde alıma geçmesiyle, şirketin piyasa değerinde psikolojik bir artış yaratması,
 • Şirketin, değişik kalemlerinde birikmiş olan sermayesini kullanıp vergi avantajı sağlamak sayılabilir.

Bedelsiz sermaye artırımı şirketin değerini neden etkilemez?

Bunun nedeni; Teknik olarak ele alındığında şirketin bilançosundaki değişik kalemlerden kullanılan iç kaynakları alarak bilançodaki sermaye kalemlerinin içine koymaktadır. İşte buradaki kaynaklar önceden bilançoya girdiğinden, yer değiştirmesi şirket için herhangi bir nakit akışı getirmemektedir. Bunun sonucu olarak da şirketin değerinde herhangi bir olumlu etki yapmamaktadır.

Bedelsiz sermaye artırımında hesaplama:

Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

AA adlı şirket, genel kurul toplantısıyla %100 bedelsiz sermaye artırımı kararı almış olsun. AA şirketinin ödenmiş sermayesi 1 milyon TL olsun. 1 milyon adet de piyasadaki fiyatı 4 TL olan hisse senedi sayısı olsun. Buradan yola çıkarak şirketin piyasa değeri 4 milyon TL olmaktadır.

 • AA şirketi bedelsiz sermaye artırımı yapacağından dolayı, ödenmiş sermayesi 2 milyon TL olacaktır.
 • 1 milyon TL’lik ödenmiş sermayesi 1 milyon hisse senedine denk geldiğinden, ödenmiş sermayesi 2 milyon TL’ye çıktığında da hisse senedi sayısı 2 milyon adede çıkmış olacaktır. ( Ödenmiş sermayenin her 1 TL’si 1 hisse senedi demektir. Bu da 1 milyon TL 1 milyon hisse senedi = 1 TL’dir.)
 • Burada AA şirketinin temettü dağıtmadığını ve bedelli sermaye artırımı gerçekleştirmediğini baz almaktayız.

Yukarıda vermiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda, AA şirketinin bedelsiz sermaye artırımı neticesinde, şirketin piyasalardaki hisse senedi fiyatını hesaplayalım;

Hesaplama formülü:

Hisse senedi yeni fiyatı = ( Hisse senedi eski fiyatı + Rüçhan hakkı kullanım fiyatı x Bedelli sermaye artırımı – beher hisse için ödenen temettü ) / ( 1 + Bedelli sermaye artırım oranı + Bedelsiz sermaye artırım oranı )

Bu hesaplama formülüne bütün değerleri koyarsak;

Hisse senedi yeni fiyatı = ( 4 + 0 x 0 – 0 ) / ( 1 + 0 + 1 ) = 2 TL

Bu hesaba göre; AA şirketi %100 bedelsiz sermaye artırımı yaptıktan sonra, şirketin ödenmiş sermayesi ikiye katlasa da hisse senedi yeni fiyatı yarı yarıya düşmektedir. Bunun sonucunda da şirketin toplam piyasa değerinde de herhangi bir değişiklik meydana gelmemektedir.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...


fc_paylas.gif (150×23)

Soru sorun cevaplansın!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir