Dask Nedir, Neleri Kapsar?

Reklamlar


dask

Dask Nedir, Neleri Kapsar: Dask kelimesinin açılımına baktığımızda Doğal Afet Sigortası olduğunu görüyoruz. Bu sigorta sistemi ülkemizde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ile birlikte gündeme gelmiş, daha sonra ise zorunlu hale getirilmiştir.

Doğal Afetler Sigorta Kurumu yaptığı hiçbir işten kar amacı gütmemekle birlikte sigorta tekniğine uygun yönetilmektedir. Yedi kişiden oluşan bir heyet tarafından yönetilir ve devlete bağlı olan hazine müsteşarlığı tarafından her ay denetlenmektedir.

Dask Ne İşe Yarar?

Türkiye hem jeolojik hem de coğrafi özellikleri nedeniyle büyük can ve mal kayıplarına neden olan doğal afetlerle sık sık karşılaşmaktadır. Özellikle ülkemizde deprem, heyelan, su taşkınları, yangın ve çığ felaketleri neredeyse her yıl görülmektedir. Fakat resmi kurumların yaptığı araştırmaya göre son altmış yıl içerisinde doğal afetlerin verdiği en büyük zarar depremden kaynaklanmaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ülkemiz için bir deprem haritası hazırladı. Yapılan inceleme sonucu Türkiye’nin yaklaşık %96’sının tehlikeli deprem bölgesinde olduğunu ve nüfusun %98’sinin aktif olarak o bölgelerde yaşadığı görülmektedir. Ülkemizde deprem bölgeleri, birinci ve ikinci deprem bölgeleri olmak üzere ayrılmaktadır. Genel olarak bu bölgelerde yaşayan toplam nüfus %70 civarındadır. Dolayısıyla bu oranlar maalesef ki ülkemizin ne kadar tehlikeli ve riskli bir bölgede olduğunu açık bir şekilde önümüze koyuyor.  

Depremler sadece afetin meydana geldiği kişiyi değil neredeyse tüm ülkeyi hem fiziksel hem de psikolojik yönden oldukça etkilemektedir. Bunun yanı sıra afet sonrası maddi zararların karşılanması, yeniden o bölgenin normal hayata dönmesi ve acil yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım edilmesi hem ülke ekonomisine hem de devlete büyük bir mali yüktür. Şüphesiz bunun en büyük örneği olan 17 Ağustos 1999 Marmara depremi büyük can ve mal kaybının yaşandığı, son yüzyılın felaketi olarak nitelendirilmektedir. Ülkemiz için adeta bir yıkım niteliğinde olan bu depremde ekonomik ve sosyal olarak büyük hasarlar alınmıştır.

İşte Doğal Afetler Sigorta Kurumu tam bu anda devreye girerek deprem sonrası hasarı ve ekonomik sıkıntıyı bir nebzede olsa azaltmaktadır. Peki, Doğal Afetler Sigorta Kurumunun amacı ve vizyonu nelerdir?

  • Doğal afetler sonucu hasar gören tüm konutları belirli bir prim karşılığında depreme karşı koruma altına almak bu kurumun ilk amaçları arasındadır.
  • Doğal afetten sonra devletin mali yükünü azaltmayı,
  • Sigorta sistemi yardımıyla temeli sağlam, kaliteli bir yapıya katkı sağlamak,
  • Afet sonrası elinizde hiç para yokken birden kaynak birikimi temin etmek,
  • Toplumda afet öncesi sigorta yaptırmanın bilincini millete aşılamayı amaçlamaktadır.

Apartmanda Hangi Alanlar Teminat Altına Alınır?

Bildiğiniz üzere deprem sigortası yaptırmak artık ülkemizde bir zorunluluk haline geldi. Bu deprem sigortası karşılığında evinizin temelleri, çatısı, bacası, taşıyıcı sistemleri, merdivenler, koridorlar, sahanlıklar, ana duvarlar, taban, ortak duvarlar ve tavanlar teminat altına alınacaktır. Eğer bunların dışında kullanılan ortak alanları garanti altına almak istiyorsanız anlaşma sağladığınız sigorta şirketiyle isteğe bağlı sigorta poliçesi anlaşması yapmanız gerekmektedir. Aksi takdirde sadece belli kısımlar sigorta altında olacaktır.

Zorunlu Sigorta Yaptırmayanlara Hangi Yaptırım Uygulanmaktadır?

Türkiye Cumhuriyeti’nin 587 sayılı kanunu nezdinde kamu ve diğer özel kuruluşlar zorunlu DASK sigortası yaptırmadığı ve bununla beraber priminin ödenmiş olduğu belge ile kanıtlanmadığı süre boyunca hiçbir tapu sicil işleminin yanı sıra su, elektrik ve doğalgaz aboneliği işlemi yapılmaz.  Ayrıca zorunlu afet sigortası bulunmayan binaların alım, satım, kira işlemi yapılamaz. Dolayısıyla bu tür işlemlere maruz kalmamak için sizde bir an önce afet sigortanızı yatırın.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...


fc_paylas.gif (150×23)

Soru sorun cevaplansın!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir