Konut sigortası hangi riskleri kapsar?

Reklamlar


Konut sigortası hangi riskleri kapsar

Konut sigortası hangi riskleri kapsar: Konut sigortası, binayı ve talep edilmesi halinde içindeki eşyaları da güvencesi altına almaktadır. Bina teminatı sayesinde binanın içindeki her türlü sabit tesisatlar da sigorta kapsamına girmektedir.

Hasar oluşması halinde genellikle içerideki eşyalar da hasar görmektedir. Bundan dolayı da sigortaya konu konutların, içerisindeki eşyalarla beraber sigortaya dahil edilmesi gerekmektedir. Bu sayede teminata ek az bir maliyet farkı ödenerek geniş çaplı bir güvence satın alınmış olur. Binadaki kiracılar ise yalnızca eşya teminatı satın alarak kullandıkları eşyaları güvenceye alabilmektedirler.

Konut sigortası teminatları nelerdir?

Konut ve içindeki eşyalarınız için alacağınız konut sigortası önemli bir güvence demektir. Satın aldığınız bu güvenceden en rantabl şekilde faydalanmak adına, teminatlarınızı sizin için en uygun şekilde seçerek poliçenize ekletmeniz gerekmektedir.

1- Konut sigortası ana teminatları

Ana teminatlar, sigorta şirketine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ancak tamamında ortak olarak bulunan ana teminat yangın teminatıdır. Yangın teminatı ile yangın, yıldırım ve infilak/patlama gibi olayların yol açtığı hasarlar güvence altına alınmaktadır.

2- Konut sigortası ek teminatları:

Ana teminatlara ilave olarak poliçeye eklenen ek teminatlar sayesinde çok daha geniş bir güvence sağlanmaktadır.

Grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşa ve kötü niyetli hareketler: Bu gibi durumların neden olduğu zarar ve ziyanları güvenceye almaktadır. Meydana gelen her bir hasar için %5’lik bir muafiyet uygulanmaktadır.

Sel veya su baskını: Sigorta yapılan konutun yakınında bulunan akarsu, çay, dere ve su kanallarının taşması, ayrıca aşırı yağış nedeniyle oluşan seller sonucunda dışarıdan gelen suların verdiği zararları güvence altına almaktadır.

Cam kırılması: Sabit veya dik şekilde takılı vaziyetteki camlar ile aynaların kırılması durumunda oluşan zararları güvenceye alır.

Ferdi kaza: Sigorta sahibinin sigortaya konu olan adreste, poliçenin kapsamında gerçekleşecek olan bir kaza neticesinde vefat etmesi durumunda lehdarına, sürekli bir sakatlık halinde de kendisine poliçede belirtilmiş olan limitler ve genel şartlar kapsamında tazminat ödenmesidir.

Hırsızlık: Çalınan eşyalarla birlikte hırsızın konut ya da eşyalara verdiği zararları güvenceye almaktadır.

Yardım hizmetleri: Elektrik ve su tesisatı, çilingir hizmeti, cam ve benzeri tadilat işlemleriyle birlikte acil servis ve iletişim hizmetleri sağlamaktadır.

Enflasyondan korunma: Enflasyon halinde bine ve eşyaların güncel değerlerini korumaya yöneliktir. Sigorta bedeline, sigorta süresince seçilecek olan enflasyondan korunma oranı kadar bir artış uygulanmaktadır. Hasarın meydana geldiği tarihte, seçilmiş olan oran DİE’nin açıkladığı oranın üzerindeyse, yine DİE’nin oranı baz alınmaktadır.

Yanardağ püskürmesi ve deprem: Depremin ya da yanardağ püskürmesinin yol açacağı tüm zararlar bu teminatla güvence altına alınmaktadır. Deprem hasarlarında ilk önce zorunlu deprem sigortası ( DASK ) dahilinde ödeme gerçekleştirilmektedir.

DASK tarafından belirlenmiş olan bir üst limite kadar güvence sağlayan DASK poliçesinin bu limiti aşan kısmı için, konut sigortası kapsamındaki deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının alınması gerekmektedir.

Aile reisi sorumluluğu: Aynı konutta oturan sigortalı ve ailesinin, sigortalı meskende üçüncü şahıslara kazaen verebilecekleri bedeni ve maddi zararları karşılamaktadır.

Dahili su: Konuttaki su tesisatının patlaması, sızması, taşması, donması, tıkanması ve kırılması neticesinde meskende meydana gelebilecek zararlar, bunların yanı sıra musluğun açık unutulması nedeniyle oluşabilecek hasarları güvenceye almaktadır.

Yer kayması: Sigortaya konu olan binanın bulunduğu arsa ya da etrafında meydana gelen yer kayması veya toprak çökmesiyle ortaya çıkan zararları güvenceye alır.

Araç çarpması: Kara ve hava taşıtlarının çarpması neticesinde meydana gelebilecek hasarları tazmin etmektedir.

Fırtına: Fırtına ile rüzgarın sürüklediği ya da attığı nesnelerin konuta çarparak oluşturabileceği hasarları güvence altına almaktadır.

Duman: Boru ya da menfez ile bacaya bağlı olan ısıtma ya da pişirme aletlerinin hatalı bir biçimde çalışmasıyla oluşan dumanın vereceği zararları tazmin etmektedir.

Kar ağırlığı: Yoğun kar yağışından sonra çatıda biriken karın ağırlığıyla ortaya çıkabilecek çatıdaki ve konut içindeki her türlü hasarların tazmin edilmesini güvence altına alır.

Yangın mali mesuliyet ve kira kaybı: Sigortalının, mal sahibinin ve kiracının sorumluluklarından doğabilecek bir hasar neticesinde birbirlerine verebilecekleri zararların güvenceye alınmasını sağlar.

Enkaz kaldırma: Hasar nedeniyle ortaya çıkan yıkıntıların taşınması için harcanan bedelleri güvenceye almaktadır.

Alternatif ikametgah değişikliği masrafları: Herhangi bir hasar neticesinde meskenin kullanılamaz duruma gelmesi halinde, hasar oluşan konutun tamiratı ve tekrardan inşa edilmesi sırasında kullanılan diğer bir konutun kullanma maliyeti poliçedeki teminat limitlerince karşılanmaktadır.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...


fc_paylas.gif (150×23)

Soru sorun cevaplansın!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir