Manipülasyon nedir, Manipülatör Kimlere denir?

Reklamlar


manipülasyon nedir, manipülatör kime denir

Manipülasyon nedir, Manipülatör Kimlere denir?

Kökeni Fransızca olan manipülasyon’un dilimizdeki karşılığı piyasa dolandırıcılığıdır. Sermaye piyasasında işlenen bir suç olan manipülasyon, para ve hapis cezası gerektiren bir eylemdir. SPK’nın ( Sermaye Piyasası Kurulu ) 6362 sayılı kanunun 1. ve 2. fıkralarında düzenlenmiştir.

Çok farklı şekillerde yapılabilen manipülasyonun en çok yapılan iki yöntemi vardır. Bu yöntemler SPK’nın hisse senedi piyasasında manipülasyon başlığı altında yayınladığı açıklamalarda tanımlanmıştır. Bunlar;

1- İnsanları kandırarak bir menkul kıymetin alınmasına ya da satılmasına neden olmak.

2- Arz ve talebin menkul kıymet piyasasında serbest olarak karşı karşıya gelerek fiyatları oluşturmasının önlenmesi.

Kısaca, tanımları da dikkate alarak manipülasyon, fiyatlara ve piyasaya müdahale ederek insanları kandırmak ve hile yaparak insanları yönlendirmektir. Manipülasyon, piyasadaki şeffaf ve açık havayı engellemekte, bunun sonucunda da yatırımcıların güvenlerini negatif şekilde etkilemektedir. Manipülatif etkenler de, arz ve talebin serbestçe fiyat oluşturmasın mani olmak, insanları hile ile kandırarak menkul kıymet almaya veya satmaya yönlendirmek, bunun yanı sıra menkul kıymet fiyatlarının gerçeği yansıtmasına engel olmak şeklinde belirtilebilir.

Manipülasyon türleri nelerdir?

Yatırımcılar ve menkul kıymetler piyasalarında oluşturduğu negatif etkileri nedeniyle manipülasyona karşı her ülkede yasal işlem yapılmaktadır. Gelişen teknoloji ve şartlara göre yasal düzenlemeler yenilenmekte ve manipülasyonun önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Ortaya çıkardığı etkileri ve yapılma amacına bağlı olarak manipülasyonun iki türü bulunmaktadır. Bunlar;

1- işlem bazlı manipülasyon ( piyasa dolandırıcılığı ):

Yatırım araçları ile ilgili fiyatların arz ve talebe bağlı olarak doğal bir biçimde oluşmasını önleyen her çeşit eylem ve hareket işlem bazlı manipülasyon olarak değerlendirilmektedir. SPK kanununun 107/1 kanun maddesinde, sermaye piyasası araçlarının alım satımının yapılması, emir verilmesi, emrin iptal edilmesi ve değiştirilmesiyle birlikte hesap hareketleri gerçekleştirmek suç unsuru olarak belirtilmiştir.

2- Bilgi bazlı manipülasyon ( piyasa dolandırıcılığı ):

SPK kanununun 107/2 kanun maddesinde, sermaye piyasası araçlarının değerlerini, fiyatlarını ya da yatırımcıların kararlarına etki etmek kastıyla yanıltıcı, yalan ve yanlış bilgilerin verilmesi, haberlerin yayılması, söylentilerin çıkarılması, yanıltıcı yorumların yapılması, raporlar hazırlanması ve bu bilgilerin yayılması şeklinde tanımlanmaktadır.

Kime manipülatör denir?

Manipülasyon yani piyasa dolandırıcılığı yapan kişilere manipülatör denmekte ve SPK tarafından suç işleyen kişilerdir. Piyasayı manipüle eden yani yanıltan ve yönlendiren kişiler için kullanılan bir tanımdır. Manipülatörlerin hepsi yatırımcıları yanlış ve hatalı kararlar vermeye yönelten kişilerdir. Daha çok piyasadaki küçük sermayeli ve acemi ya da fazla deneyimi olmayan kişileri hedef almaktadırlar.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...


fc_paylas.gif (150×23)

Soru sorun cevaplansın!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir