Ziraat Bankası hayvancılık kredisi başvurusu ve inceleme

Reklamlar


hayvancılık kredisi veren bankalar

Ziraat bankası hayvancılık kredisi başvurusu ve başvuru şartları: Hayvancılık kredileri; küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, büyükbaş hayvancılık, arıcılık yapan veya yapmak isteyen kişi ya da işletmelere verilen kredilerdir. Hayvancılık kredisi, devlet tarafından verilen destekli kredilerdir. Bu krediler genelde devlet bankaları veya Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile verilir. 0 faizli, uzun vadeli geri ödeme olanaklı olarak verilir.

Ziraat Bankası hayvancılık kredisi

Ziraat bankası hayvancılık kredileri çok çeşitlidir. Bunlar; Damızlık süt hayvancılığı kredileri, büyükbaş süt hayvancılığı kredileri, küçükbaş süt hayvancılığı kredileri, damızlık düve yetiştiriciliği kredileri, damızlık etçi sığır yetiştiriciliği, büyükbaş besicilik kredileri, damızlık kanatlı yetiştiriciliği kredileri, arıcılık kredileri, safkan at yetiştiriciliği kredileridir.

Büyükbaş süt hayvancılığı kredisi

10 baş ve üzerinde büyükbaş hayvan yetiştirmek isteyen veya yapanlara verilen kredilerdir. Kurulu işletmelerin kapasitesini arttırmak için de kullanılmaktadır.

Damızlık süt sığırcılığı kredisi

10 baş manda ya da sığır yetiştirmek isteyen veya yetiştiren kişilere verilen kredidir. Genelde, manda, Holstein siyah alaca, Holstein kırmızı alaca, Brown Swiss, Simental ve Jersey ırkı hayvanlara verilen kredilerdir.

Damızlık düve kredileri

İşletmelere damızlık hayvan tedariki için veya 50 baş hayvanın üzerinde kapasiteye çıkmak için verilen kredilerdir. Genellikle, süt sığırcılığı işletmeleri almaktadır.

Küçükbaş süt hayvancılığı kredileri

Koyun yetiştiriciliğinde en az 50 baş hayvan, Saanen, Kilis, Damascus, Ankara ve Kıl keçisi yetiştiriciliğinde 25 baş kapasite üretim yapan veya bu kapasiteye çıkmak isteyenlere, yeni işletme kuracaklara küçükbaş süt hayvancılığı kredisi verilmektedir.

Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği kredisi

Angus, hereford, şarole,limuzin ırkında olan hayvanların 10 ve üzerine çıkması için işletmelere veya yeni işletme açacaklara verilen kredilerdir.

Büyükbaş besicilik kredileri

Büyükbaş besicilik yapanların ya da yeni işletme açacak olanların 10 baş ve üzerine çıkarılması için verilen kredilerdir.

Küçükbaş besicilik kredileri

Küçükbaş hayvancılık ile besi işletmesi kurmak isteyen, işletme kapasitesini 100 baş ve üzerine çıkarmak isteyenlere küçükbaş hayvancılık besicilik kredisi verilmektedir.

Damızlık kanatlı yetiştiriciliği kredisi

Damızlık etlik piliç, damızlık yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 10 bin adet, damızlık yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde  bin adet, damızlık hindi yetiştiriciliğinde 5 bin adet, damızlık kaz, ördek yetişmesinde bin adet, damızlık deve kuşu yetişmesinde 100 adet ve üzerinde üretim yapan veya yapacak olan işletmelere damızlık kanatlı yetiştiriciliği kredileri verilmektedir.

Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Kredileri özellikleri

Genel Bilgiler
10 baş ve üzerinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesi kurmak ve/veya kurulu işletme kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerine Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Kredileri sunuyor.
Özellikleri

Bu kapsamındaki Yatırım Kredileri;
Türkvet Kayıt Sistemi’ne kaydedilmiş, kültür ırkı veya melezi, azami 48 aylık, en az bir doğum yapmış büyükbaş hayvan (sığır, manda) alımı
Hayvan alımı
Barınak yapımını ve tadilatı
Süt sağım ünitesi alımı
Süt soğutma tankı alımı
Yem hazırlama ünitesi alımı
Balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımı
Gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımı
Kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımları (traktör, mibzer, pulluk vb. alet-ekipmanlar ayrık olmak üzere süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı vb. alet-ekipman alımı için)
Güneş enerjisi kullanımında 500 baş, biyokütle kullanımında asgari 800 baş kapasitede faaliyet gösterilmek kaydıyla kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş ve biyokütle) üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımı
Diğer yatırım giderlerinin finansmanı sağlar.
Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredisi kapsamındaki İşletme Kredileri;
Tek yıllık yem bitkisi üretim giderleri
Diğer işletme giderlerinin finansmanı sağlar.

Başvuru Kanalları

Ziraat bankası şubeleri

Hayvancılık kredisi Başvuru için gerekli belgeler

Gerçek Kişiler

 • Nüfus cüzdanı
 • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
 • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler
 • Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
 • Tüzel Kişiler

  • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
  • Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi
  • Oda kayıt belgesi
  • Vergi levhası
  • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin, temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri
  • Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
  • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı vb)
  • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...


fc_paylas.gif (150×23)

Soru sorun cevaplansın!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir